APA afholder generalforsamling den 12. marts i København

APA afholder ordinær generalforsamling lørdag den 12. marts kl. 13:30 – 15:30 i Arkitektforeningens nye domicil på Åbenrå 34 i København. Som medlem af APA er du inviteret. Inden generalforsamlingen bydes på frokost kl 12:30 – 13:30 og kl 15:30 – 16:30 vil der være en rundvisning i den ny restaurerede bygning. Indkaldelse og dagsorden finder du nedenfor.

Generalforsamling APA indkaldelse 2016_FIN

Generalforsamling APA dagsorden 2016_FIN