Beskæftigelses- og Indtægtskrav

Beregning af dagpengesats
For at få arbejdsløshedsunderstøttelse skal man have beregnet en dagpengesats på grundlag af indkomsten de sidste 13 uger.
Der kan maksimum oppebæres 90% af den hidtidige indkomst eksklusive 8% arbejdsmarkedsbidrag.

Ved beregningen af dagpengeloftet skal et evt. eget pensionsbidrag medregnes i indtægten – f.eks. hvis man har været offentlig ansat.

Hvis indtægten er stor nok, kan APA supplere understøttelsen indenfor ovennævnte beregningsloft på 90% eksklusive 8% arbejdsmarkedsbidrag.

Se de aktuelle indtægtskrav her.

Ingen APA til dimittender
Som dimittend har man ingen indtægt at beregne en dagpengesats af.
Ved lov er der derfor fastsat et en særlig dimittendsats på 82% af den maksimale dagpengesats.
APA vil ikke kunne yde supplerende understøttelse uden modregning i dimittendunderstøttelsen.
Dimittender vil derfor ikke kunne oppebære APA før de kan få beregnet en dagpengesats på grundlag af en arbejdsindkomst.
For at få beregnet en ny dagpengesats skal en dimittend have en sammenhængende ansættelse på min. 3 mdr. og med et minimum antal timer på 320 timer inden for denne periode.

Beskæftigelseskrav
Dimittender kan optages i en statsanerkendt arbejdsløshedskasse på særlige vilkår hvis de indmelder sig inden 14 dage efter afslutningen af uddannelsen.
I dette tilfælde er kvalifikationsperioden 1 måned og der skal ikke opfyldes et beskæftigelseskrav.
I alle andre tilfælde er kvalifikationsperioden 1 år dvs., at man skal have været medlem af A-kassen mindst et år før der kan udbetales understøttelse.

Endvidere skal man kunne opfylde bekæftigelseskravet, der er 1 års arbejde (1924 timer) indenfor en 3 års periode.

Dette gælder også ved genindmeldelse.

Der gælder særlige regler for overflytning mellem A-kasser herunder de forskellige A-kasse-systemer indenfor EU.[/wpcol_1half_end]