Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen den 12. marts 2016 har bestyrelsen flg. sammensætning:

silhouette

Rune Christiansen (2016-18) Formand

silhouette

Hanne Brøndum (2017-19) Webredaktør

silhouette

Jørgen Becker-Christensen (2016-18) Kassér

silhouette

Dorte Sibast (2017-19)

silhouette

Ragnhild Brox (2016-18)

silhouette

Elsemarie Hedegaard Jensen (2016-18)


silhouette

Birgitte Kofoed (2017-19)