Betingelser

For at få støtte fra APA skal du have været medlem af APA i et år og du skal opfylde A-kassernes almindelige beskæftigelseskrav og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

(Hvis du melder dig ud af APA og senere indmelder dig igen, skal du igen være medlem i et år før du kan få udbetalt støtte.)

Pr. 1. april 2015 er medlemskontingentet 300 kr. i kvartalet.
 Ydelsen fra APA udgør i tilfælde af ledighed op til 3.000 kr. i en dagpengeperiode på 5 uger.

Støttens størrelse beregnes på baggrund af dit dagpengeloft. For at opnå maksimal støtte fra APA må de almindelige dagpenge plus APA-støtten sammenlagt ikke overstige 90% af din hidtidige løn (eksklusive arbejdsmarkedsbidraget).

Ved beregningen skal skal du have haft arbejde i 3 sammenhængende måneder, ikke have modtaget dagpenge og haft mindst 320 timers arbejde.

For at få fuld støtte skal du opfylde indtægtskravet. Se de aktuelle indtægtskrav her dagpengesatser.

Herudover er betingelserne, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet og er dagpengeberettiget (hvis du er syg, på barselsorlov eller har karantæne kan du ikke få APA).

Læs mere om APA her