Formål

APA yder supplerende økonomisk støtte til ledige arkitekter som er medlem af APA og tillige er medlem af en statsanerkendt arbejdsløshedskasse.

Læs mere om APA her