Hvem kan blive medlem?

Det er kun arkitekter med en godkendt EU-uddannelse, som kan blive medlem af APA.

I Danmark er det arkitekter med afgangsbevis fra Arkitektskolen i Århus eller Kunstakademiets Arkitektskole.

Dimittender, der melder sig ind i APA, skal som medlemskontingent kun betale 25 kr. i kvartalet (pr. 1. april 2012)
Denne ordning gælder for dimittenderne til de har haft arbejde mindst 320 timer i en 3 måneders periode, der som omtalt ovenfor giver ret til at få beregnet en ny dagpengesats. Herefter betales det normale kontingent.

Det er derfor en god ide at melde dig ind som nyuddannet og få APA’s karenstid er overstået.
Hvis du efter en ansættelse bliver ledig, skal du ikke vente et helt år på at kunne få støtte fra APA.

Læs mere om APA her