Saltet, til ægget...Arkitekternes Private Arbejdsløshedskasse er et supplement til de statsanerkendte A-kasser. APA er oprettet i 1974 af medlemmer af Danske Arkitekters Landsforbund/Akademisk Arkitektforening - nu AA. Cirka en femtedel af alle organiserede arkitekter er medlem af APA.
Indmelding

Ny folder er blevet trykt

En ny folder, der omhandler den nye 1-årige ordning, er blevet trykt og er klar til at blive delt ud blandt arkitekter, der allerede er medlem af APA og kommende medlemmer. Folderen beskriver den nye 1-årige ordning, der blev vedtaget…

Nyt fra generalforsamlingen 2016

Nu kan du vælge en kortere udbetalingsperiode på en højere sats. På generalforsamlingen i marts blev det vedtaget at supplere den nuværende 2-årige udbetalingsperiode med en 1-årig udbetalingsperiode. Se mere Generalforsamling 2016

Nyt fra generalforsamlingen 2015

På APAs generalforsamling den 21. marts, der blev afholdt på Moesgaard Museum syd for Aarhus, blev det vedtaget at nedsætte kontingentet til kun 300 kr. i kvartalet samt at give mulighed for studerende at opnå passivt medlemsskab af foreningen.

Generalforsamling 2015

APAs generalforsamling 2015 bliver afholdt den 21. marts 2015. Denne afholdes i år på Moesgaard Museum syd for Aarhus – se moesgaardmuseum.dk og da.henninglarsen.com/projekter/0700-0799/0716-moesgaard-museum.aspx for mere.  

Dimittendfordele!

Dimittender, der melder sig ind i APA, skal som medlemskontingent kun betale 25 kr. i kvartalet (pr. 1. april 2012) Denne ordning gælder for dimittenderne til de har haft arbejde mindst 320 timer i en 3 måneders periode, der som…