Saltet, til ægget...Arkitekternes Private Arbejdsløshedskasse er et supplement til de statsanerkendte A-kasser. APA er oprettet i 1974 af medlemmer af Danske Arkitekters Landsforbund/Akademisk Arkitektforening - nu AA. Cirka en femtedel af alle organiserede arkitekter er medlem af APA.
Indmelding

Generalforsamling 2013

APAs generalforsamling 2013 blev afholdt lørdag den 16. marts 2013 kl. 14 – 16 i Arkitekternes Hus, Strandgade 27A, 1401 København K. Generalforsamlingen vedtog de af bestyrelsen foreslåede ændringer af vedtægten samt forslag til kontingent og understøttelse. Ændringerne træder i…

2012 Beretning

Ledigheden blandt APAs medlemmer Ledigheden blandt medlemmer af APA faldt igennem 2011 og der har i 2012 været et fortsat jævnt fald i antallet af ledige APA medlemmer. Antal ledighedsberørte medlemmer var i 1. kvartal godt 71 personer og var…