Dagpengesatser pr. 2. januar 2017

Se også Beskæftigelses- og indtægtskrav

kr.
Dagpenge max sats (stat pr. 2. januar 2017) 849
pr. uge 5 x 849 4.245
pr. år 52 x 4.245 220.740
gennemsnit pr. måned 18.395
Skal tjenes for at få MAX SATS:  kr.
gennemsnit pr. måned (i 3 mdr.) 18.395 : 0,92 : 0,9 22.216
min. 3 mdr. ansættelse, min. 320 TIMER 66.648
APA  kr.
Pr. uge 600
APA max-udbetaling for 5-ugers periode 3.000
gennemsnit pr. måned 2.600
pr. år 31.200
Skal tjenes for at få MAX SATS + APA:  kr.
pr. måned (i 3 mdr.):  20.995 : 0,92 : 0,9 25.356
min. 3 mdr. ansættelse, min. 320 TIMER 76.068
Skal tjenes for at få MAX SATS + 1 årig APA:  kr.
pr. måned (i 12 mdr.): 26.195 : 0,92 : 0,9 31.636
min. 12 mdr. ansættelse, min. 1924 TIMER 379.632
DIMITTENDSATS (82 % af max.) 696
pr. uge  5 x 696 3.480
pr. år  52 x 3.480 180.960
gennemsnit pr. måned 15.080
Skal tjenes for at få DIMITTENDSATS:  kr.
gennemsnit pr. måned 15.080 : 0,92 : 0,9 18.213
min. 3 mdr. ansættelse, min. 320 TIMER 54.639
A-KASSENS OMREGNINGSFAKTOR 230,08
G-DAGSSATS pr. DAG 849
Supplerende Dagpenge
Man kan få supplerende dagpenge (frigørelsesattest kræves):
Hvis man max. har 37 – 7,4 timer = 29,6 timer i en uge.
Privat jobtræning:
Tilskud pr. time kr. 76,59 (2017)
Offentlig jobtræning:
Tilskud pr. time kr. 111,24 (2017). Maksimal timeløn kr. 124,71 (2017)
Arbejdsgiveren skal hertil lægge eget og arbejdsgivers pensionsandel.
Pensionen beregnes ud fra den løn/anciennitet du ville få hvis du var ordinært ansat.
Opdateret 27/03 2017. Tallene er med forbehold for afrunding.