Dimittender

Dimittendfordele!

Dimittender, der melder sig ind i APA, skal som medlemskontingent kun betale 25 kr. i kvartalet (pr. 1. april 2012) Denne ordning gælder for dimittenderne til de har haft arbejde mindst 320 timer i en 3 måneders periode, der som…