Generalforsamling 2013

APAs generalforsamling 2013 blev afholdt lørdag den 16. marts 2013 kl. 14 – 16 i Arkitekternes Hus, Strandgade 27A, 1401 København K.
Generalforsamlingen vedtog de af bestyrelsen foreslåede ændringer af vedtægten samt forslag til kontingent og understøttelse.

Ændringerne træder i kraft 1. juli 2013.

Vedtægtsændringen betyder, at de særlige betingelser (fra generalforsamlingen 2001) for medlemmer, der er tvungent på efterløn, er bortfaldet.

Kontingentet er fastsat til 600 kr. pr. kvartal og understøttelse til 600 kr. pr. uge.

Til bestyrelsen var der nyvalg af Birgitte Kofoed (2013-15) og Kirsten Lindberg (2013-15).

Tagged on: