Saltet, til ægget...Arkitekternes Private Arbejdsløshedskasse er et supplement til de statsanerkendte A-kasser. APA er oprettet i 1974 af medlemmer af Danske Arkitekters Landsforbund/Akademisk Arkitektforening - nu AA. Cirka en femtedel af alle organiserede arkitekter er medlem af APA.
Indmelding

Nyheder

  • GF 2021 – Stil op til APA’s bestyrelse

    APA afholder årlig ordinær generalforsamling fredag den 19. marts 2021 kl. 16:00-18:00 via Microsoft TEAMS. Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen eller tilmelde sig generalforsamling så send en mail på apa@arkitektforeningen.dk senest den 12. marts. Dagsorden Valg af…Læs videre...
  • Ny folder er blevet trykt

    En ny folder, der omhandler den nye 1-årige ordning, er blevet trykt og er klar til at blive delt ud blandt arkitekter, der allerede er medlem af APA og kommende medlemmer. Folderen beskriver den nye 1-årige ordning, der blev vedtaget…Læs videre...
  • Nyt fra generalforsamlingen 2016

    Nu kan du vælge en kortere udbetalingsperiode på en højere sats. På generalforsamlingen i marts blev det vedtaget at supplere den nuværende 2-årige udbetalingsperiode med en 1-årig udbetalingsperiode. Se mere Generalforsamling 2016Læs videre...